Weging

Wegingsregels

Alle deelnemers worden op de wedstrijddag gewogen. Bij de weging vindt eveneens controle plaats van het judopaspoort en het betaalbewijs. Elke judoka mag zich twee keer melden bij de weging. Overschrijding van het gewicht met meer dan 100 gram heeft direct uitsluiting tot gevolg in de opgegeven klasse. Dit geldt alleen voor de judoka’s die op z judoën.
Deelnemers in de leeftijdscategorie -17 jaar (geboren 2002, 2003, 2004) krijgen de mogelijkheid om op vrijdag 14 december 2018 tussen 19:00 uur – en 20:00 uur te wegen. Dit is optioneel waarbij zaterdag een controle weging kan plaatsvinden op basis van 5% regel. Maakt de judoka gebruik van de weging op vrijdag, dan komt daarmee de mogelijkheid om op zaterdag te wegen te vervallen. Bij de weging voor de leeftijdscategorie -17 jaar geldt een maximale overschrijding van 100 gram. Ompoulen op de wedstrijddag is mogelijk! Ingeschreven judoka’s die geen bondspaspoort en/of een geldige JBN Lidmaatschapskaart kunnen tonen, of waarvan de gegevens uit paspoort niet overeenkomen met de opgegeven gegevens, kunnen van deelname worden uitgesloten.

Gewichtswijzigingen
Gewichtswijzigingen kunnen kosteloos worden doorgegeven tot zondag 9 december 2018 20.00 uur. Op de wedstrijddag zijn de kosten € 5. De daarvoor benodigde nieuwe weegkaart kan op de wedstrijddag bij de kassa aangeschaft worden.

Weegtijden (download pdf hier)

Schema OTJK weegtijden 2018 definitief