Inschrijven Wedstrijden

Inschrijven en inschrijfgeld

Inschrijven gaat op de volgende wijze: elke judoschool kan één contactpersoon opgeven. Deze persoon maakt een inlog aan op de website www.jbn.toernooi.nl en kan deelnemers inschrijven tot het maximum. Graag exacte gewicht opgeven.
Betaling geschiedt direct via iDEAL. Voor de leeftijdsklassen -17 en de 17+ bedraagt het inschrijfgeld € 20,-. Voor de leeftijdsklassen -12 en de -15 is het inschrijfgeld € 15,-. Bij over-inschrijvingen wordt het inschrijfgeld teruggestort.
Bij inschrijving geeft u automatisch toestemming voor de elektronische opslag en het openbaar maken van de wedstrijdresultaten en het maken en publiceren van foto’s en beeldmateriaal.

Sluitingsdatum

Alle inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk op 26 november 2023 in het bezit te zijn van het wedstrijdsecretariaat. De inschrijving sluit echter bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de organisatie is bepaald. Het JBN meetmoment -17 kent geen maximum, echter de uiterste inschrijfdatum dient in acht genomen te worden.

Gewichtswijzigingen
Op www.jbn.toernooi.nl kunnen alle inschrijvingen worden bekeken en gecontroleerd. Gewichtswijzigingen kunnen kosteloos worden doorgegeven tot dinsdag 5 december 20.00 uur. Op de wedstrijddag zijn de kosten voor ompoulen € 5,-.