Inschrijven Wedstrijden

Inschrijven en inschrijfgeld

Inschrijven gaat op de volgende wijze. Elke judoschool kan één contactpersoon opgeven. Deze persoon maakt een inlog aan op de website www.jbn.toernooi.nl en kan deelnemers inschrijven tot het maximum. De inschrijving sluit op zondag 17 november 2019. Betaling geschiedt direct via I-deal of door het inschrijfgeld zelf over te maken. Inschrijving is pas definitief als de betaling binnen is! Voor het meetmoment -17 op zaterdag bedraagt het inschrijfgeld € 15,00. Het inschrijfgeld op zondag bedraagt
€ 11,00 per deelnemer -10,-12 en -15 en 17 en ouder. Bij over inschrijvingen krijgen judoscholen die niet kunnen deelnemen (toernooi zondag) het inschrijfgeld teruggestort.

Sluitingsdatum

Alle inschrijvingen en betalingen dienen 17 november 2019 in het bezit te zijn van het wedstrijdsecretariaat! De inschrijving sluit echter bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de organisatie bij het betreffende programma onderdeel op zondag is bepaald. Het JBN meetmoment op zaterdag 14 december kent geen limitering, echter de uiterste inschrijfdatum dient in acht genomen te worden.

Gewichtswijzigingen
Gewichtswijzigingen kunnen kosteloos worden doorgegeven tot zondag 8 december 20.00 uur. Op de wedstrijddag zijn de kosten € 5. De daarvoor benodigde nieuwe weegkaart kan op de wedstrijddag bij de kassa aangeschaft worden.

Inschrijven IPPONTIME trainingskamp

RTC NO locatie Enschede organiseert aansluitend maandag 17 december en dinsdag 18 december een trainingskamp.
Deelname voor -15 en -17 judoka’s. Kosten 4 trainingen € 50,- (incl 2x lunch en t-shirt). Losse trainingen € 12,50.

Opgave vindt plaats door een aparte inschrijflijst te e-mailen naar rtcjdudoenschede@gmail.com.
De kosten dienen vooraf overgemaakt te zijn op RTC bankrekening NL55RABO 0310753406 tnv rtcjudoenschede o.v.v. Ippon time trainingskamp 2019 en clubnaam.
Voor meer informatie e-mail naar rtcjdudoenschede@gmail.com.