Inschrijven Wedstrijden

Inschrijven en inschrijfgeld

Inschrijven gaat op de volgende wijze: Elke judoschool kan één contactpersoon opgeven. Deze persoon maakt een
inlog aan op de website www.jbn.toernooi.nl en kan deelnemers inschrijven tot het maximum. Graag exacte gewicht
opgeven.
Betaling geschiedt direct via iDEAL of door het inschrijfgeld zelf over te maken. Inschrijving is pas definitief als de betaling binnen is.
Voor de leeftijdsklassen -17 en 17+ bedraagt het inschrijfgeld € 16,-. Voor de overigeleeftijdsklassen is het inschrijfgeld € 11,-. Bij over-inschrijvingen wordt het inschrijfgeld teruggestort.
Bij inschrijving geeft u automatisch toestemming voor de elektronische opslag en het openbaar maken van de wedstrijdresultaten
en het maken en publiceren van foto’s en beeldmateriaal.

Sluitingsdatum

Alle inschrijvingen en betalingen dienen uiterlijk op 27 november 2022 in het bezit te zijn van het wedstrijdsecretariaat.
De inschrijving sluit echter bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers dat door de organisatie is bepaald. Het JBN meetmoment -17 kent geen maximum, echter de uiterste inschrijfdatum dient in acht genomen te worden.

Gewichtswijzigingen
Op www.jbn.toernooi.nl kunnen alle inschrijvingen worden bekeken en gecontroleerd. Gewichtswijzigingen kunnen kosteloos worden doorgegeven tot dinsdag 6 december 20.00 uur. Op de wedstrijddag zijn de kosten voorompoulen € 5,-.